Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Bốn

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bốn

  Nguyên quán Xuân Viên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Bốn, nguyên quán Xuân Viên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1949, hi sinh 08/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bốn

  Nguyên quán Xuân Tân - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trần Văn Bốn, nguyên quán Xuân Tân - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 30/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bốn

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Bốn, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bốn

  Nguyên quán Long An

  Liệt sĩ Trần Văn Bốn, nguyên quán Long An, sinh 1924, hi sinh 20/03/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...