Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Ca

Hi sinh 20/11/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Trần Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Trần Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dĩ An - Xã Tân Đông Hiệp - Huyện Dĩ An - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Sa Đéc - Xã Tân Quy Tây - Thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp
 5. Liệt sĩ Trần Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Lai Vung - Xã Long Hậu - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp
 6. Xem thêm các kết quả khác...