Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Cải

Sinh 1957

Hi sinh 25/10/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Cải

  Nguyên quán Vũ Tiến - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Cải, nguyên quán Vũ Tiến - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1957, hi sinh 25/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cải

  Nguyên quán Trực Tỉnh - Trực Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Trần Văn Cải, nguyên quán Trực Tỉnh - Trực Ninh - Nam Hà hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cải

  Nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Cải, nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cải

  Nguyên quán Trực Tỉnh - Trực Ninh - Nam Hà - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Văn Cải, nguyên quán Trực Tỉnh - Trực Ninh - Nam Hà - Nam Định hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cải

  Nguyên quán Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trần Văn Cải, nguyên quán Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...