Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Chánh

Sinh 1925

Hi sinh 17/8/1953

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán Trung Lập - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán Trung Lập - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh hi sinh 22/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán Trung Lập - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán Trung Lập - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán Phú An - Bến Cát - Bình Dương hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1935, hi sinh 17/08/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán Khác

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán Khác hi sinh 17/08/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...