Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Châu

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán Phước hải - Long Đất - Bà Rịa Vũng tàu

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán Phước hải - Long Đất - Bà Rịa Vũng tàu, sinh 1951, hi sinh 12/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1950, hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán Bến Cát - Sông Bé

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán Bến Cát - Sông Bé hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Châu

  Nguyên quán Khác

  Liệt sĩ Trần Văn Châu, nguyên quán Khác hi sinh 6/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...