Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Chiến

Hi sinh 7/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Nam Định, sinh 1955, hi sinh 03/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán Tịnh Cương - Cẩm Khê - Phú Thọ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán Tịnh Cương - Cẩm Khê - Phú Thọ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán Quảng Phú Cầu - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán Quảng Phú Cầu - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1948, hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...