Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Công

Hi sinh 29/7/1961

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán Xuân Trường - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán Xuân Trường - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1959, hi sinh 25/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1943, hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán Thạch Thơi - Mỏ Cày - Bến Tre

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán Thạch Thơi - Mỏ Cày - Bến Tre, sinh 1942, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hi sinh 28/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Công

  Nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Công, nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hi sinh 28/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...