Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Đằng

Sinh 1953

Hi sinh 6/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đằng

  Nguyên quán Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Đằng, nguyên quán Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 25 - 11 - 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Thanh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đằng

  Nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Đằng, nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 06/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đằng

  Nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Đằng, nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đằng

  Nguyên quán Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Đằng, nguyên quán Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 25/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Châu Thành - Xã Hòa Ân - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
 6. Xem thêm các kết quả khác...