Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Đáp

Sinh 1958

Hi sinh 29/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đáp

  Nguyên quán Hoà Bình - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Văn Đáp, nguyên quán Hoà Bình - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 29/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đáp

  Nguyên quán Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Văn Đáp, nguyên quán Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 29/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Lý nhân - Xã Lý Nhân - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 6. Xem thêm các kết quả khác...