Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Đông

Nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1958

Hi sinh 08/08/1984

Cấp bậc Trung đội phó

Đơn vị D ấp Bắc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 08/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Quảng Ngãi hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1958, hi sinh 08/08/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán Diển Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...