Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Đỗng

Nguyên quán Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hi sinh 06/09/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 6/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Văn Bình - Xã Văn Bình - Huyện Thường Tín - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Văn Nhuệ - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...