Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Dung

Sinh 1942

Hi sinh 20/7/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Dung

  Nguyên quán Thanh Thuỷ - Kim Thanh - Hà Nam

  Liệt sĩ Trần Văn Dung, nguyên quán Thanh Thuỷ - Kim Thanh - Hà Nam, sinh 1955, hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dung

  Nguyên quán Ngã ba Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Dung, nguyên quán Ngã ba Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Dung

  Nguyên quán Vũ Tiến - Vũ Tiến - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Dung, nguyên quán Vũ Tiến - Vũ Tiến - Thái Bình hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...