Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Hên

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội
79/2, đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
ĐT: 070 3822828 - 0703 822143

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại huyện Châu Thành - Xã Hòa Ân - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện An Biên - Huyện An Biên - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện An Biên - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...