Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Hoà

Sinh 1944

Hi sinh 20/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Vân hùng - Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Vân hùng - Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1955, hi sinh 17/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Văn Điển - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Văn Điển - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Thành phố Hà Nội, sinh 1955, hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Thái Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Thái Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1948, hi sinh 22/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Thạch Môn - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Thạch Môn - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Sơn Hương - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Sơn Hương - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...