Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Hoà

Sinh 1945

Hi sinh 2/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Vân hùng - Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Vân hùng - Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1955, hi sinh 17/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Văn Điển - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Văn Điển - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Thành phố Hà Nội, sinh 1955, hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Thái Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Thái Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1948, hi sinh 22/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Thạch Môn - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Thạch Môn - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán Sơn Hương - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán Sơn Hương - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...