Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Hùng

Hi sinh 28/11/1985

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán Xuân Yên - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán Xuân Yên - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh hi sinh 4/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán Thị trấn Tr.Bàng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán Thị trấn Tr.Bàng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1947, hi sinh 03/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán Quảng Giao - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán Quảng Giao - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 25/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 07/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán Nam Hồng - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 11/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...