Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Khương

Sinh 1945

Hi sinh 16/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Khương

  Nguyên quán Trú Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Khương, nguyên quán Trú Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 23/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Khương

  Nguyên quán TânPhú - Mỏ Cày - Bến Tre

  Liệt sĩ Trần Văn Khương, nguyên quán TânPhú - Mỏ Cày - Bến Tre, sinh 1931, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Khương

  Nguyên quán Hải Phúc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Khương, nguyên quán Hải Phúc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 19/02/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Khương

  Nguyên quán Thị Xã Hà Đông - Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Văn Khương, nguyên quán Thị Xã Hà Đông - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 16/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Khương

  Nguyên quán Tân Hưng - Phú Tiên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Văn Khương, nguyên quán Tân Hưng - Phú Tiên - Hải Phòng hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...