Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Ký

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 19 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Động Kinh - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Động Kinh - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1940, hi sinh 22/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1941, hi sinh 19/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1941, hi sinh 19/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...