Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Lâm

Nguyên quán TP Vinh - Nghệ An

Sinh 1963

Hi sinh 12/1/1985

Cấp bậc H2 - CS

Đơn vị E698 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Tiến Bộ - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Tiến Bộ - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1947, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Phương Công - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Phương Công - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 18/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Phường B?n Thủy - TP Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Phường B?n Thủy - TP Vinh - Nghệ An, sinh 1962, hi sinh 1/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Nhân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Nhân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...