Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Lâm

Nguyên quán Phường B?n Thủy - TP Vinh - Nghệ An

Sinh 1962

Hi sinh 1/12/1985

Cấp bậc Trung sĩ

Đơn vị E698 – F5 - QK 7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán TP Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán TP Vinh - Nghệ An, sinh 1963, hi sinh 12/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Tiến Bộ - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Tiến Bộ - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1947, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Phương Công - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Phương Công - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 18/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán Nhân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán Nhân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...