Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Liêm

Hi sinh 2/3/1975

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán Thụy Anh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán Thụy Anh - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 10/06/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 10/06/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1959, hi sinh 06/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1959, hi sinh 06/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...