Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Long

Hi sinh 13/12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Long

  Nguyên quán Tây sơn

  Liệt sĩ Trần Văn Long, nguyên quán Tây sơn hi sinh 17/02/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Long

  Nguyên quán Tây sơn

  Liệt sĩ Trần Văn Long, nguyên quán Tây sơn hi sinh 17/02/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Long

  Nguyên quán Long Tân - Nhơn Tạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Trần Văn Long, nguyên quán Long Tân - Nhơn Tạch - Đồng Nai hi sinh 12/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Văn Long

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Long, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1941, hi sinh 12/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Long

  Nguyên quán Hậu Mỹ Bắc B - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Long, nguyên quán Hậu Mỹ Bắc B - Cái Bè - Tiền Giang hi sinh 25/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...