Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Lục

Sinh 1944

Hi sinh 12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán Vàm côi - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán Vàm côi - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng, sinh 1955, hi sinh 04/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán Thuận Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán Thuận Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1940, hi sinh 22/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán Quảng Văn - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán Quảng Văn - Quảng Trạch - Quảng Bình, sinh 1952, hi sinh 07/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1960, hi sinh 9/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán Nam Diên - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán Nam Diên - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh hi sinh 07/07/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...