Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Mãi

Sinh 1918

Hi sinh 18/6/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Mãi

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Mãi, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Mãi

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Mãi, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 18 - 6 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Mãi

  Nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Mãi, nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1921, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Nghĩa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Mãi

  Nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Mãi, nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1921, hi sinh 12/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Nghĩa - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Mãi

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Mãi, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 18/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...