Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Nga

Hi sinh 26/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nga

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Nga, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nga

  Nguyên quán Kim Xã - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Nga, nguyên quán Kim Xã - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1946, hi sinh 01/03/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nga

  Nguyên quán Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Nga, nguyên quán Kim Anh - Vĩnh Phú hi sinh 26 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nga

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Nga, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nga

  Nguyên quán Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Nga, nguyên quán Kim Anh - Vĩnh Phú hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...