Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Nhị

Nguyên quán Tam Tỉnh - Vũ Thư - Thái Bình

Sinh 1955

Hi sinh 23/04/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Nhân Hưng - Lý Nhân - Hà Nam

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Nhân Hưng - Lý Nhân - Hà Nam hi sinh 22/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Đức Thanh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Đức Thanh - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 21/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...