Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Nhị

Nguyên quán Nhân Hưng - Lý Nhân - Hà Nam

Hi sinh 22/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Tam Tỉnh - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Tam Tỉnh - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 23/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Đức Thanh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Đức Thanh - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 21/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...