Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Phức

Sinh 1953

Hi sinh 13/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phức

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Phức, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 17/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Phức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Thị xã Uông Bí - Thị Xã Uông Bí - Quảng Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Phức

  Nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Phức, nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Phức

  Nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Phức, nguyên quán Diễn Thanh - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Phức

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Phức, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 2/1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...