Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Phúc

Hi sinh 18/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán Vũ Di – Vĩnh Tưòng - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán Vũ Di – Vĩnh Tưòng - Vĩnh Phúc hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán Số 3 Trần Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán Số 3 Trần Hưng Đạo - Phủ Lý - Hà Nam Ninh, sinh 1944, hi sinh 14/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 24/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1944, hi sinh 21/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán Minh Khai - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán Minh Khai - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 20 - 10 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...