Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Quyến

Hi sinh 31/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Quyến

  Nguyên quán Số 21 Ng.Công Trứ - Hồng Phong - TX Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Quyến, nguyên quán Số 21 Ng.Công Trứ - Hồng Phong - TX Thái Bình hi sinh 14/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quyến

  Nguyên quán Diễn Liên - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Quyến, nguyên quán Diễn Liên - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Quyến

  Nguyên quán Tiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Quyến, nguyên quán Tiến Xương - Thái Bình hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Quyến

  Nguyên quán Tiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Quyến, nguyên quán Tiến Xương - Thái Bình hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Quyến

  Nguyên quán Số 21 Ng.Công Trứ - Hồng Phong Thị Xã - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Quyến, nguyên quán Số 21 Ng.Công Trứ - Hồng Phong Thị Xã - Thái Bình hi sinh 14/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...