Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Rắt

Sinh 1955

Hi sinh 21/4/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Rắt

  Nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Rắt, nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1955, hi sinh 21/04/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần văn Rắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Rắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/1963, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Trần Văn Rắt

  Nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Rắt, nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1955, hi sinh 21/04/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Rắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Rắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...