Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Sắc

Hi sinh 30/12/1973

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán Lục Ngạn - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán Lục Ngạn - Vụ Bản - Hà Nam Ninh hi sinh 28 - 06 - 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán Lục Ngạn - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán Lục Ngạn - Vụ Bản - Hà Nam Ninh hi sinh 28/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...