Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Sáu

Sinh 1943

Hi sinh 17/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần VănSáu

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần VănSáu, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Trần VănSáu

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần VănSáu, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 27/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Trần VănSáu

  Nguyên quán Đông Hòa Hiệp - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần VănSáu, nguyên quán Đông Hòa Hiệp - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Sáu

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Sáu, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1910, hi sinh 08/08/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sáu

  Nguyên quán T.trấn Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Sáu, nguyên quán T.trấn Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1923, hi sinh 10/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...