Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Sửu

Sinh 1948

Hi sinh 21/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1948, hi sinh 21/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán Tân Việt - Yên Mỹ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán Tân Việt - Yên Mỹ - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 15/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán Nghĩa Sơn - Nam Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán Nghĩa Sơn - Nam Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 24 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán Hưng Lam - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán Hưng Lam - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 20/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Ngọc Kinh - tỉnh Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 26 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...