Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Tân

Hi sinh 1963

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán Thiện Trung - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán Thiện Trung - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1964, hi sinh 23/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1904, hi sinh 19/07/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1904, hi sinh 19/07/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán Tam Yên - Yên Thế - Bắc Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán Tam Yên - Yên Thế - Bắc Giang hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán Phúc Ninh - Tân Thịnh - Chiêm Hoá - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán Phúc Ninh - Tân Thịnh - Chiêm Hoá - Tuyên Quang, sinh 1958, hi sinh 29/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...