Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thăng

Hi sinh 10/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0240 387 2238 - 0240 3863 538
Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Thị trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang
ĐT: 0915.045.905 - 0240.3334.226 - 0915.101.226

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thăng

  Nguyên quán Trực Thái - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Thăng, nguyên quán Trực Thái - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 11/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Châu Thành - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...