Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Vạn Thành

Sinh 1950

Hi sinh 20/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Vạn Thành

  Nguyên quán Minh Đức - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Trần Vạn Thành, nguyên quán Minh Đức - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1950, hi sinh 20/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Vạn Thành

  Nguyên quán Minh Đức - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Trần Vạn Thành, nguyên quán Minh Đức - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1950, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ trần vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần vạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Trần Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Quang - Xã Mỹ Quang - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...