Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thành

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán Hà Tây hi sinh 20/08/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán Văn Phú - Mỹ Hào - Hưng Yên

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán Văn Phú - Mỹ Hào - Hưng Yên, sinh 1959, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán Vân Anh - Hoài Đưc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán Vân Anh - Hoài Đưc - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 27/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 16/06/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...