Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thích

Nguyên quán Xuân Tiến - Thái Ninh - Thái Bình

Hi sinh 29/6/1966

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Xuân Tiến - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Xuân Tiến - Thái Ninh - Thái Bình hi sinh 29/06/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Trung Anh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Trung Anh - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 14/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Tân Hùng - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Tân Hùng - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thích

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Thích, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...