Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thìn

Nguyên quán Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1945

Hi sinh 17/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái hi sinh 03/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Hồ Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Hồ Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 11/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...