Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thìn

Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Sinh 1952

Hi sinh 12/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 17/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái hi sinh 03/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Hồ Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Hồ Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 11/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...