Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thìn

Nguyên quán Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 17/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái hi sinh 03/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Hồ Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Hồ Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 11/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...