Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thìn

Nguyên quán Hồ Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Sinh 1952

Hi sinh 11/03/1971

Đơn vị D 2248

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 17/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Minh Đông - Văn Yên - Yên Bái hi sinh 03/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...