Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

  Nguyên quán Xã Trung Tiết - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên quán Xã Trung Tiết - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1949, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

  Nguyên quán Trần Nhật Duật - Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên quán Trần Nhật Duật - Hà Nội, sinh 1960, hi sinh 5/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

  Nguyên quán Tiên Phú - Thái Nguyên - Thái Nguyên

  Liệt sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên quán Tiên Phú - Thái Nguyên - Thái Nguyên, sinh 1947, hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

  Nguyên quán Ngọc Thanh - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên quán Ngọc Thanh - Kim Động - Hải Hưng hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

  Nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 10/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...