Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thọ

Hi sinh 12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán Đặng Lâm - Bắc Thái - Ninh Thuận

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán Đặng Lâm - Bắc Thái - Ninh Thuận, sinh 1948, hi sinh 18/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại xã Phú Kiết - Xã Phú Kiết - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...