Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thống

Hi sinh 6/4/1974

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 01/07/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thống

  Nguyên quán Sóc Nóc Cây Dầu - Xoài Riêng - CamPuChia

  Liệt sĩ Trần Văn Thống, nguyên quán Sóc Nóc Cây Dầu - Xoài Riêng - CamPuChia hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 07/01/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thống

  Nguyên quán Sóc Nóc Cây Dầu - Xoài Riêng - CamPuChia

  Liệt sĩ Trần Văn Thống, nguyên quán Sóc Nóc Cây Dầu - Xoài Riêng - CamPuChia hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...