Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Thương

Sinh 1944

Hi sinh 1/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 10/01/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Sông Bé

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Sông Bé hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán Hiệp Ninh - Hoà Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán Hiệp Ninh - Hoà Thành - Tây Ninh, sinh 1936, hi sinh 25/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 14/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 14/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...