Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Tiến

Sinh 1948

Hi sinh 16/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán Y Là - Thị xá - Thị xã Tuyên Quang - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán Y Là - Thị xá - Thị xã Tuyên Quang - Tuyên Quang, sinh 1957, hi sinh 16/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán Võ Đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán Võ Đông - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán Thạch Hưng - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán Thạch Hưng - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán Nam Trung - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán Nam Trung - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán Lộc Thủy - Lệ Thủy - Bình Trị Thiên

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán Lộc Thủy - Lệ Thủy - Bình Trị Thiên, sinh 1952, hi sinh 29/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...