Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Tiều

Sinh 1911

Hi sinh 21/7/1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 15/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 15/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 09/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...