Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Tơ

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Yên Thương - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Yên Thương - ý Yên - Nam Định, sinh 1951, hi sinh 07/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán Yên Thương - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán Yên Thương - ý Yên - Nam Định, sinh 1951, hi sinh 07/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh
 6. Xem thêm các kết quả khác...